Murid Kurangajar

Ketika pelajaran bahasa indonesia, Bu Mona memberikan beberapa pertanyaan kepada murudnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD.

“Anak-anak, hewan apa yang berbelalai panjang, itu ga….”

” Gajah…., “jawab anak-anak serempak

“Kalau hewann yang lehernya npanjang itu Je……”

Jerapah”

“Kalau hewn yang sering bergelantungan itu mo….”

“Mona…ha…ha…”

“Kurangajar!!!” ucap bu Mona dengan kesal

Advertisements
Published in: on June 2, 2009 at 4:44 am  Comments Off on Murid Kurangajar  
Tags: , ,
%d bloggers like this: